İptal Şartları

REZERVASYON , ÖDEME , İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

Hesabımıza yatırılan, villa bedelinin toplam miktarı (EFT ile, veya Havale ile, veya Kredi Kartı ile) ödeme yaptığınız andan itibaren, villaya giriş tarihinize 8 hafta ve daha fazla bir süre var ise ödenen ücretin %70’ini geri iade ederiz. Bu süreden daha az kala olacak iptallerde herhangi bir ücret geri iade edilmez. Her iki durumda da Hasar Depozitosunun tamamı iade edilir.

Müşteri, seyahat başlamadan önce seyahatlerini iptal edebilir. Müşterinin iptal bildirisini kibristuryapkiralikvilla.com’a yazılı olarak yapılması zorunlu olup yazılı yapılmayan bildirimler kabul edilemez.

İptal durumlarında kibristuryapkiralikvilla.com’un seyahatle ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
İptal koşulları;

a)8 hafta ve daha fazla bir süre var ise ödenen ücretin %70’ini geri iade ederiz
b)Bu sürede daha az kala olacak iptallerde herhangi bir ücret geri iade edilmez.
c)Her iki durumda da Hasar Depozitosunun tamamı iade edilir.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, kibristuryapkiralikvilla.com’a Türkiye Cumhuriyeti devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

Herhangi bir nedenle, villa rezervasyonunun kibristuryapkiralikvilla.com tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir villa varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması ve "mücbir sebepler" maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye iade edilecektir.

Müşterinin, ödemeyi zamanında yapmaması halinde, kibristuryapkiralikvilla.com, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama ve bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar. Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, kibristuryapkiralikvilla.com'un eline yazı ulaştığı andan itibaren geçerlidir.

Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere villa’nın iş bu sözleşmenin tarafların açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, villa kullanılmamasından kibristuryapkiralikvilla.com sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü villanın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, kibristuryapkiralikvilla.com’un bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.

REZERVASYON TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Rezervasyon yaptığınız tarihlerde değişiklik yapma hakkınız mevcuttur ancak birkaç koşula bağlıdır. Değişiklik sadece aynı villa için geçerli olup, rezervasyon değişiklik işlem ücreti 200 TL'dir. Rezervasyon tarihinizin bir gün bile değişmesi, ev sahibine ve size gönderilen bütün formların değiştirilip tekrar gönderilmesi anlamına gelmektedir. Sezon değişikliğinden doğan fiyat farklarının tekrar hesaplanıp, ev sahibine yapılan ödemenin ve kesilen faturaların değişmesi demektir. Bize ciddi bir iş yükü getirdiği için bu ücret talep edilmektedir.

Rezervasyon tarihinizi eve giriş tarihinize ne kadar süre kala değiştirmek istediğinizde ayrı bir kriterdir. Eve giriş tarihinize 30 günden az bir süre kalmış ise tarih değişikliği yapamazsınız. Bunun sebebide sizin için ayrılmış olan dönemin 30 günden az bir süre kaldığında başka bir misafire kiralanma ihtimalinin çok az olmasıdır.